Một máy lạnh có công suất 500W, hoạt động với hiệu năng bằng 47,62% hiệu năng của một máy lạnh lí tưởng. Nhiệt lượng lấy từ nguồn lạnh ở nhiệt độ - 20oC và xả ra cho nguồn nóng ở nhiệt độ 40oC. Hiệu năng của máy lạnh lí tưởng hoạt động giữa hai nguồn có cùng nhiệt độ trên là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một máy lạnh có công suất 500W, hoạt động với hiệu năng bằng 47,62% hiệu năng của một máy lạnh lí tưởng. Nhiệt lượng lấy từ nguồn lạnh ở nhiệt độ - 20oC và xả ra cho nguồn nóng ở nhiệt độ 40oC. Hiệu năng của máy lạnh lí tưởng hoạt động giữa hai nguồn có cùng nhiệt độ trên là

  • A 4,2
  • B 0,8
  • C 0,3
  • D 5,6

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu