Hiệu suất cực đại của một động cơ nhiệt sẽ tăng nếu ta

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hiệu suất cực đại của một động cơ nhiệt sẽ tăng nếu ta

  • A giảm nhiệt độ cả hai nguồn
  • B tăng nhiệt độ cả hai nguồn
  • C tăng nhiệt độ nguồn nóng, giữ nhiệt độ nguồn lạnh không đổi
  • D tăng nhiệt độ nguồn lạnh, giữ nhiệt độ nguồn nóng không đổi

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu