Một thanh đồng có tiết diện tròn, bán kính 0,8cm chịu nén bởi một lực 4000N. Ứng suất nén pháp tuyến là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một thanh đồng có tiết diện tròn, bán kính 0,8cm chịu nén bởi một lực 4000N. Ứng suất nén pháp tuyến là

  • A [tex] 5,3.10^6 N/m^2 [/tex]
  • B [tex] 2,0.10^7 N/m^2 [/tex]
  • C [tex] 1,3.10^5 N/m^2 [/tex]
  • D [tex] 2,5.10^8 N/m^2 [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu