Chỉ ra nhận xét SAI.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chỉ ra nhận xét SAI.

  • A Với cùng lực tác dụng, một thanh nhôm có độ biến dạng càng lớn nếu thanh càng dài
  • B Với cùng lực tác dụng, thanh nhôm sẽ biến dạng nhiều hơn đối với thanh thép nếu hai thanh có cùng kích cỡ
  • C Hai thanh nhôm cùng chiều dài sẽ có cùng độ biến dạng nếu lực tác dụng lên hai thanh là như nhau
  • D Với cùng lực tác dụng, một thanh nhôm có độ nén càng lớn nếu tiết diện của thanh càng nhỏ

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu