Một sợi dây đồng có chiều dài l, giãn một đoạn [tex] \Delta l [/tex] khi có một vật M có trọng lượng P được treo vào một đầu dây. Nếu thay dây trên bằng một sợi dây đồng mới có cùng tiết diện, có chiều dài l’ = 2l, thì khi treo M vào đầu dây, dây sẽ giãn một đoạn bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một sợi dây đồng có chiều dài l, giãn một đoạn [tex] \Delta l [/tex] khi có một vật M có trọng lượng P được treo vào một đầu dây. Nếu thay dây trên bằng một sợi dây đồng mới có cùng tiết diện, có chiều dài l’ = 2l, thì khi treo M vào đầu dây, dây sẽ giãn một đoạn bằng

  • A [tex] 2 \Delta l [/tex]
  • B [tex] \Delta l [/tex]
  • C [tex] \frac{ \Delta l}{2} [/tex]
  • D [tex] \frac{ \Delta l}{4} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu