Một người leo núi có trọng lượng 600N bị trượt chân, bị treo ở đầu một sợi dây lúc đầu dài 20m. Dây có tiết diện 5.10-5m2, bị giãn 4,8cm. Suất Young của dây treo bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một người leo núi có trọng lượng 600N bị trượt chân, bị treo ở đầu một sợi dây lúc đầu dài 20m. Dây có tiết diện 5.10-5m2, bị giãn 4,8cm. Suất Young của dây treo bằng

  • A [tex] 1,25.10^{10} N/m^2 [/tex]
  • B [tex] 1.10^{11} N/m^2 [/tex]
  • C [tex] 2,5.10^{10} N/m^2 [/tex]
  • D [tex] 5.10^9 N/m^2 [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu