Một con nhện có khối lượng m = 1g được treo thẳng đứng bằng một sợi tơ có suất Young bằng 4,5.109N/m2 và có bán kính 1,3.10-5m. Cho g = 10m/s2. Độ giãn tỉ đối của sợi tơ bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một con nhện có khối lượng m = 1g được treo thẳng đứng bằng một sợi tơ có suất Young bằng 4,5.109N/m2 và có bán kính 1,3.10-5m. Cho g = 10m/s2. Độ giãn tỉ đối của sợi tơ bằng

  • A 0,7%
  • B 0,4%
  • C 0,6%
  • D 0,5%

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu