Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

  • A thẳng
  • B thẳng song song
  • C thẳng song song và cách đều nhau
  • D song song

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu