Nhận xét nào sau đây KHÔNG đúng về cảm ứng từ ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Nhận xét nào sau đây KHÔNG đúng về cảm ứng từ ?

  • A Đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực từ
  • B Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện
  • C Trùng với hướng của từ trường
  • D Có đơn vị là Tesla (T)

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu