Nhận xét nào sau đây KHÔNG đúng về cảm ứng từ ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Nhận xét nào sau đây KHÔNG đúng về cảm ứng từ ?

  • A Có đơn vị là Tesla (T)
  • B Đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực từ
  • C Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện
  • D Trùng với hướng của từ trường

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu