Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn KHÔNG phụ thuộc trực tiếp vào

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn KHÔNG phụ thuộc trực tiếp vào

  • A điện trở dây dẫn
  • B cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn
  • C độ lớn cảm ứng từ
  • D chiều dài dây dẫn mang dòng điện

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu