Hai dây dẫn thẳng dài song song, mang dòng điện chạy cùng chiều I_1 = 2 A, I_2 = 4 A đặt cách nhau 10 cm trong không khí. Cảm ứng từ tại những điểm M cách đều hai dây có độ lớn

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hai dây dẫn thẳng dài song song, mang dòng điện chạy cùng chiều I_1 = 2 A, I_2 = 4 A đặt cách nhau 10 cm trong không khí. Cảm ứng từ tại những điểm M cách đều hai dây có độ lớn

  • A [tex]1,6. 10^{-5}T[/tex]
  • B [tex]2,4. 10^{-5}T[/tex]
  • C [tex]0,8 \pi . 10^{-5}T[/tex]
  • D [tex]0,8. 10^{-5}T[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu