Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng về cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng về cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài ?

  • A Phụ thuộc hình dạng dây dẫn
  • B Phụ thuộc môi trường xung quanh
  • C Phụ thuộc bản chất dây dẫn
  • D Phụ thuộc độ lớn dòng điện

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu