Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cách nhau một khoảng là a, mang hai dòng điện cùng độ lớn I và ngược chiều thì cảm ứng từ tại các điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai dây có giá trị là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cách nhau một khoảng là a, mang hai dòng điện cùng độ lớn I và ngược chiều thì cảm ứng từ tại các điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai dây có giá trị là

  • A [tex]8.10^{-7} \frac{I}{a}[/tex]
  • B 0
  • C [tex]2.10^{-7} \frac{I}{a}[/tex]
  • D [tex]4.10^{-7} \frac{I}{a}[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu