Độ lớn của lực Lorentz tác dụng lên một hạt mang điện đang chuyển động trong từ trường KHÔNG phụ thuộc vào

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Độ lớn của lực Lorentz tác dụng lên một hạt mang điện đang chuyển động trong từ trường KHÔNG phụ thuộc vào

  • A độ lớn cảm ứng từ
  • B dấu điện tích của hạt
  • C độ lớn điện tích của hạt
  • D hướng chuyển động ban đầu của hạt

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu