Chọn phát biểu không đúng khi nói về đặc điểm của đường sức từ.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn phát biểu không đúng khi nói về đặc điểm của đường sức từ.

  • A Các đường sức từ là đường mà vectơ cảm ứng từ [tex]\vec{B}[/tex] tại mỗi điểm là pháp tuyến.
  • B Chiều của đường sức từ của nam chân thẳng đi ra ở cực Bắc và đi vào ở cực Nam
  • C Qua mỗi điểm trong không gian có từ truờng chỉ vẽ được một và chỉ một đường sức từ
  • D Các đường sức từ không cắt nhau

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu