Một đoạn dây dẫn dài 2 m mang dòng điện I = 2 A đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 2 T song song, cùng chiều với chiều dòng điện trong dây, sẽ chịu một lực từ có độ lớn

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một đoạn dây dẫn dài 2 m mang dòng điện I = 2 A đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 2 T song song, cùng chiều với chiều dòng điện trong dây, sẽ chịu một lực từ có độ lớn

  • A 4 N
  • B 8 N
  • C vô hạn
  • D 0 N

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu