Chọn câu ĐÚNG.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu ĐÚNG.

  • A Cắt một thanh nam châm ra làm hai, ta được hai nam châm
  • B Hai dây dẫn song song mang dòng điện chạy cùng chiều thì đẩy nhau
  • C Cực Bắc từ trùng với cực Bắc địa lí
  • D Từ trường do dòng điện sinh ra là từ trường đều

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu