Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn tăng 4 lần khi

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn tăng 4 lần khi

  • A góc hợp bởi phương cuờng độ dòng điện và đường sức từ tăng 4 lần
  • B cường độ dòng điện tăng 4 lần và độ lớn cảm ứng từ tăng 2 lần
  • C cường độ dòng điện tăng 4 lần
  • D chiều dài dây dẫn tăng 2 lần

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu