Một đoạn dây dẫn uốn thành cuộn gồm ba vòng tròn sít nhau cùng có đường kính 12 cm mang dòng điện I = 2 A. Cảm ứng từ tại tâm của cuộn dây có độ lớn

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một đoạn dây dẫn uốn thành cuộn gồm ba vòng tròn sít nhau cùng có đường kính 12 cm mang dòng điện I = 2 A. Cảm ứng từ tại tâm của cuộn dây có độ lớn

  • A [tex]10^{-5}T[/tex]
  • B [tex]2 \pi. 10^{-5}T[/tex]
  • C [tex]\pi.10^{-5}T[/tex]
  • D [tex]2. 10^{-5}T[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu