Một khung dây tròn gồm có 10 vòng dây, cuờng độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 10 A. Bán kính vòng dây là R = 20 cm. Độ lớn của cảm ứng từ tại tâm vòng dây khi đặt trong không khí là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một khung dây tròn gồm có 10 vòng dây, cuờng độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 10 A. Bán kính vòng dây là R = 20 cm. Độ lớn của cảm ứng từ tại tâm vòng dây khi đặt trong không khí là

  • A [tex]3,14. 10^{-6} T[/tex]
  • B [tex]10^{-4} T[/tex]
  • C [tex]10^{-6} T[/tex]
  • D [tex]3,14. 10^{-4} T[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu