Có hai dây dẫn thẳng đặt song song và cách nhau 10 cm đặt trong không khí. Cường độ dòng điện trong hai dây bằng nhau là 10 A và cùng chiều. Từ trường tại M nằm trên mặt phẳng của hai dây dẫn và cách đều hai dây dẫn là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Có hai dây dẫn thẳng đặt song song và cách nhau 10 cm đặt trong không khí. Cường độ dòng điện trong hai dây bằng nhau là 10 A và cùng chiều. Từ trường tại M nằm trên mặt phẳng của hai dây dẫn và cách đều hai dây dẫn là

  • A [tex]2.10^{-3} T[/tex]
  • B 0
  • C [tex]4.10^{-5} T[/tex]
  • D [tex]4.10^{-4} T[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu