Một điểm cách một dây dẫn dài vô hạn mang dòng điện 20 cm thì có độ lớn cảm ứng từ 1,2 \mu T . Một điểm cách dây dẫn đó 60 cm thì độ lớn cảm ứng từ là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một điểm cách một dây dẫn dài vô hạn mang dòng điện 20 cm thì có độ lớn cảm ứng từ 1,2 \mu T . Một điểm cách dây dẫn đó 60 cm thì độ lớn cảm ứng từ là

  • A 0,2 \mu T
  • B 3,6 \mu T
  • C 4,8 \mu T
  • D 0,4 \mu T

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu