Một dây dẫn tròn mang dòng điện 20 A, tâm vòng dây có cảm ứng từ [tex]0,4 \pi \mu T[/tex] . Nếu dòng điện qua dây giảm 5 A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một dây dẫn tròn mang dòng điện 20 A, tâm vòng dây có cảm ứng từ [tex]0,4 \pi \mu T[/tex] . Nếu dòng điện qua dây giảm 5 A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây là

  • A [tex]0,2 \pi \mu T[/tex]
  • B [tex]0,5 \pi \mu T[/tex]
  • C [tex]0,3 \pi \mu T[/tex]
  • D [tex]0,6 \pi \mu T[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu