Một ống dây dài 50 cm có 1000 vòng dây mang dòng điện 5 A. Độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một ống dây dài 50 cm có 1000 vòng dây mang dòng điện 5 A. Độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây là

  • A [tex]4 \pi[/tex] mT
  • B 8 mT
  • C [tex]8 \pi[/tex] mT
  • D 4 mT

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu