Một ống dây được quấn một lượt bằng loại dây có bán kính 0,5 mm cho các vòng sát nhau. Khi có dòng điện 20 A chạy qua thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một ống dây được quấn một lượt bằng loại dây có bán kính 0,5 mm cho các vòng sát nhau. Khi có dòng điện 20 A chạy qua thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây là

  • A 8 mT
  • B 4 mT
  • C [tex]4 \pi[/tex] mT
  • D [tex]8 \pi[/tex] môi trường

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu