Hai ống dây dài bằng nhau và có cùng số vòng dây, nhưng đường kính ống 1 gấp đôi đường kính ống hai. Khi ống dây 1 có dòng điện 10 A thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống 1 là 0,2 T. Nếu dòng điện trong ống 2 là 5 A thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống 2 là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hai ống dây dài bằng nhau và có cùng số vòng dây, nhưng đường kính ống 1 gấp đôi đường kính ống hai. Khi ống dây 1 có dòng điện 10 A thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống 1 là 0,2 T. Nếu dòng điện trong ống 2 là 5 A thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống 2 là

  • A 0,05 T
  • B 0,2 T
  • C 0,4 T
  • D 0,1 T

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu