Phương của lực Lo-ren-xơ KHÔNG có đặc điểm là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phương của lực Lo-ren-xơ KHÔNG có đặc điểm là

  • A vuông góc với vec-tơ cảm ứng từ
  • B vuông góc với mặt phẳng chứa vec-tơ vận tốc và vec-tơ cảm ứng từ
  • C vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng
  • D vuông góc với vec-tơ vận tốc của điện tích

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu