Độ lớn của lực Lo-ren-xơ KHÔNG phụ thuộc vào

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Độ lớn của lực Lo-ren-xơ KHÔNG phụ thuộc vào

  • A khối lượng của điện tích
  • B độ lớn cảm ứng từ
  • C giá trị của điện tích
  • D độ lớn vec-tơ vận tốc của điện tích

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu