Một electron bay vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều độ lớn 100 môi trường thì chịu một lực Lo-ren-xơ có độ lớn 1,6.10-12 N. Vận tốc của electron là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một electron bay vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều độ lớn 100 môi trường thì chịu một lực Lo-ren-xơ có độ lớn 1,6.10-12 N. Vận tốc của electron là

  • A [tex]10^6 m/s[/tex]
  • B [tex]1,6.10^6 m/s[/tex]
  • C [tex]1,6.10^9 m/s[/tex]
  • D [tex]10^9 m/s[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu