Hai thanh A và B có hình dáng giống hệt nhau và hút nhau. Nhận định KHÔNG đúng về hai thanh là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hai thanh A và B có hình dáng giống hệt nhau và hút nhau. Nhận định KHÔNG đúng về hai thanh là

  • A A là nam châm, B là thanh sắt
  • B A là thanh sắt, B là nam châm
  • C A và B là hai thanh sắt
  • D A và B là hai nam châm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu