Vec-tơ pháp tuyến của diện tích S là vec-tơ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Vec-tơ pháp tuyến của diện tích S là vec-tơ

  • A có độ lớn bằng 1 đơn vị và tạo với diện tích đã cho một góc không đổi
  • B có độ lớn bằng 1 đơn vị và song song với diện tích đã cho
  • C có độ lớn bằng 1 đơn vị và và có phương vuông góc với diện tích đã cho
  • D có độ lớn bằng hằng số và tạo với diện tích đã cho một góc không đổi

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu