Nhận xét nào sau đây KHÔNG đúng về đường sức từ ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Nhận xét nào sau đây KHÔNG đúng về đường sức từ ?

  • A Các đường sức từ không cắt nhau
  • B Các đường sức từ có chiều
  • C Trục nam châm thử nằm cân bằng luôn vuông góc với đường sức từ tại điểm đang xét
  • D Qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu