Từ thông qua một diện tích S không phụ thuộc

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Từ thông qua một diện tích S không phụ thuộc

  • A diện tích đang xét
  • B nhiệt độ môi trường
  • C góc tạo bởi pháp tuyến và vec-tơ cảm ứng từ
  • D độ lớn cảm ứng từ

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu