Đơn vị từ thông 1 vêbe có giá trị bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Đơn vị từ thông 1 vêbe có giá trị bằng

  • A [tex] 1 T.m^2 [/tex]
  • B 1 T.m
  • C [tex] 1 T/m^2 [/tex]
  • D 1 T/m

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu