Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ ?

  • A Dòng điện cảm ứng có thể tạo ra từ trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm vĩnh cửu
  • B Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín nằm yên trong từ trường không đổi
  • C Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh ra dòng điện
  • D Dòng điện cảm ứng trong mạch chỉ tồn tại khi có từ thông biến thiên qua mạch

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu