Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

  • A hoàn toàn ngẫu nhiên
  • B sao cho từ trường cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài
  • C sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch
  • D sao cho từ trường cảm ứng luôn cùng chiều với từ trường ngoài

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu