Khi một đoạn dây dẫn mang dòng điện nằm trong từ trường và chiều dòng điện trong dây dẫn ban đầu tạo với hướng của từ trường một góc 60o. Khi quay dây sao cho nó tạo với từ trường một góc 30o thì lực từ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi một đoạn dây dẫn mang dòng điện nằm trong từ trường và chiều dòng điện trong dây dẫn ban đầu tạo với hướng của từ trường một góc 60o. Khi quay dây sao cho nó tạo với từ trường một góc 30o thì lực từ

  • A giảm 2 lần
  • B tăng [tex] \sqrt{3} [/tex] lần
  • C tăng 2 lần
  • D giảm [tex] \sqrt{3} [/tex] lần

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu