Từ trường sinh bởi dòng điện không đổi chạy trong ống dây tại các điểm trong lòng ống KHÔNG có đặc điểm nào sau đây ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Từ trường sinh bởi dòng điện không đổi chạy trong ống dây tại các điểm trong lòng ống KHÔNG có đặc điểm nào sau đây ?

  • A có hướng thay đổi đều đặn
  • B được biểu diễn bằng các đường sức thẳng, song song, cách đều
  • C có cùng độ lớn
  • D có cùng hướng

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu