Một khung dây tròn gồm 10 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện chạy qua sinh ra tại tâm của cuộn dây một cảm ứng từ là 2mT. Nhưng tại tâm vòng dây, cảm ứng từ tổng hợp là 12mT. Số vòng dây bị cuốn ngược là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một khung dây tròn gồm 10 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện chạy qua sinh ra tại tâm của cuộn dây một cảm ứng từ là 2mT. Nhưng tại tâm vòng dây, cảm ứng từ tổng hợp là 12mT. Số vòng dây bị cuốn ngược là

  • A 8 vòng
  • B 2 vòng
  • C 1 vòng
  • D 4 vòng

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu