Cho hai ống có kích thước như nhau được quấn từ cùng loại dây. Chiều dài dây quấn trên ống 1 gấp 2 lần chiều dài dây quấn trên ống 2. Nếu hai ống có dòng điện cùng cường độ đi qua thì tỉ số giữa cảm ứng từ trong lòng ống 1 và trong lòng ống 2 là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cho hai ống có kích thước như nhau được quấn từ cùng loại dây. Chiều dài dây quấn trên ống 1 gấp 2 lần chiều dài dây quấn trên ống 2. Nếu hai ống có dòng điện cùng cường độ đi qua thì tỉ số giữa cảm ứng từ trong lòng ống 1 và trong lòng ống 2 là

  • A 2
  • B 4
  • C 1/4
  • D 1/2

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu