Một khung dây hình tròn bán kính 20 cm nằm toàn bộ trong một từ trường đều mà các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Trong khi cảm ứng từ tăng từ 0,1 đến 1,1 T thì trong khung dây có suất điện động cảm ứng không đổi với độ lớn là 0,2 V. Thời gian duy trì suất điện động đó là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một khung dây hình tròn bán kính 20 cm nằm toàn bộ trong một từ trường đều mà các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Trong khi cảm ứng từ tăng từ 0,1 đến 1,1 T thì trong khung dây có suất điện động cảm ứng không đổi với độ lớn là 0,2 V. Thời gian duy trì suất điện động đó là

  • A chưa đủ dữ kiện để xác định
  • B 4 s
  • C [tex]0,2 \pi s[/tex]
  • D 0,2 s

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu