Tại một điểm có hai cảm ứng từ thành phần có độ lớn lần lượt là 0,3T và 0,4T. Giá trị nào sau đây có thể là độ lớn tổng hợp của hai cảm ứng từ trên ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Tại một điểm có hai cảm ứng từ thành phần có độ lớn lần lượt là 0,3T và 0,4T. Giá trị nào sau đây có thể là độ lớn tổng hợp của hai cảm ứng từ trên ?

  • A 1T
  • B 0T
  • C 0,5T
  • D 0,8T

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu