Tại một điểm có hai cảm ứng từ thành phần với hướng vuông góc với nhau và độ lớn lần lượt là 0,6T và 0,8T. Độ lớn cảm ứng từ tổng hợp là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Tại một điểm có hai cảm ứng từ thành phần với hướng vuông góc với nhau và độ lớn lần lượt là 0,6T và 0,8T. Độ lớn cảm ứng từ tổng hợp là

  • A 0,2T
  • B 1T
  • C 1,4T
  • D chưa đủ dữ kiện để xác định

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu