Cho một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện đặt trong một môi trường đồng chất. Cảm ứng từ mà nó sinh ra tại một điểm KHÔNG có đặc điểm nào sau đây ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cho một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện đặt trong một môi trường đồng chất. Cảm ứng từ mà nó sinh ra tại một điểm KHÔNG có đặc điểm nào sau đây ?

  • A tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong dây
  • B phụ thuộc vào môi trường xung quanh
  • C tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ điểm đó tới dây dẫn
  • D tiếp tuyến với đường sức

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu