Người ta KHÔNG thể tăng độ lớn cảm ứng từ của một cuộn dây bằng giải pháp nào sau đây ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Người ta KHÔNG thể tăng độ lớn cảm ứng từ của một cuộn dây bằng giải pháp nào sau đây ?

  • A Tăng cường độ dòng điện qua ống
  • B Giữ nguyên số vòng dây quấn, tăng chiều dài ống dây
  • C Giữ nguyên chiều dài dây quấn, giảm đường kính ống
  • D Giữ nguyên chiều dài ống, tăng số vòng dây quấn trên ống

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu