Điều nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về hệ số tự cảm của ống dây ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Điều nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về hệ số tự cảm của ống dây ?

  • A Hệ số tự cảm có đơn vị là Henri (H)
  • B Hệ số tự cảm không phụ thuộc vào môi trường xung quanh
  • C Hệ số tự cảm phụ thuộc vào số vòng dây của ống
  • D Hệ số tự cảm phụ thuộc tiết diện ống

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu