Cho hai dây dẫn được bố trí đồng tâm, đồng phẳng. Dây một có bán kính R1 và có dòng I1 chạy qua; dây hai có bán kính R2 (R2 > R1) và dòng I2 chạy qua. Cảm ứng từ tại tâm hai vòng dây bằng 0. Kết luận nào sau đây là đúng ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cho hai dây dẫn được bố trí đồng tâm, đồng phẳng. Dây một có bán kính R1 và có dòng I1 chạy qua; dây hai có bán kính R2 (R2 > R1) và dòng I2 chạy qua. Cảm ứng từ tại tâm hai vòng dây bằng 0. Kết luận nào sau đây là đúng ?

  • A Dòng điện trong hai dây dẫn ngược chiều và I_1 > I_2
  • B Dòng điện trong hai dây dẫn cùng chiều và I_2 > I_1
  • C Dòng điện trong hai dây dẫn ngược chiều và I_2 > I_1
  • D Dòng điện trong hai dây dẫn cùng chiều và cùng độ lớn

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu