Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện không đổi sinh ra tại một điểm một cảm ứng từ có độ lớn 1 \mu T với chiều từ trong ra ngoài. Điểm đối xứng với nó và nằm trên cùng đường sức có độ lớn cảm ứng từ và chiều là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện không đổi sinh ra tại một điểm một cảm ứng từ có độ lớn 1 \mu T với chiều từ trong ra ngoài. Điểm đối xứng với nó và nằm trên cùng đường sức có độ lớn cảm ứng từ và chiều là

  • A 1 \mu T hướng từ trái sang phải
  • B 1 \mu T hướng từ trong ra ngoài
  • C 1 \mu T hướng từ ngoài vào trong
  • D 2 \mu T hướng từ ngoài vào trong

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu