Cho một dây dẫn mang dòng điện. Nếu đồng thời tăng diện tích vòng dây và cường độ dòng điện lên 4 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cho một dây dẫn mang dòng điện. Nếu đồng thời tăng diện tích vòng dây và cường độ dòng điện lên 4 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây

  • A giảm 2 lần
  • B tăng 4 lần
  • C tăng 2 lần
  • D không đổi

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu