Một khung dây tròn gồm 10 vòng dây với đường kính là 16 cm có dòng điện 2A chạy qua. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm khung dây là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một khung dây tròn gồm 10 vòng dây với đường kính là 16 cm có dòng điện 2A chạy qua. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm khung dây là

  • A [tex] 5 \pi .10^{-5} T [/tex]
  • B [tex] 2,5 \pi .10^{-6} T [/tex]
  • C [tex] 5.10^{-6} T [/tex]
  • D [tex] 2,5.10^{-5} T [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu